Scenpass

Medlemsskap

Bli medlem – stöd din lokala teaterförening
Organisationer, föreningar och enskilda personer kan bli medlemmar. Medlemsskap kan lösas vid föreställningarna. Man behöver inte vara medlem för att se våra föreställningar.

Medlemskap för organisationer och föreningar innebär:
– förhandsinformation om alla kommande teaterföreställningar.
– rätt att utse en representant till teaterföreningens årsmöte.
– vid köp av minst 10 biljetter får man scenpassrabatt.

Medlemskap “Scenpass Sverige” för enskilda medlemmar innebär:
– program hem i brevlådan med presentation av kommande   teaterföreställningar och andra arrangemang.
– rätt att delta i teaterföreningens årsmöte.
– lägre biljettpriser på egna föreställningar och andra arrangemang
samt gratis tillträde till föreställningen i samband med årsmötet.
– billigare biljetter för alla arrangemang i Sverige som tillhör Riksteatern.

Medlemsavgifter
Ordinarie: 150 kronor
Familjemedlem: 80 kronor
Barn och ungdom, t.o.m. 25 år: 50 kronor
Föreningar och organisationer: 100 kronor

Kontaktperson
Walter Johansson
073 – 072 65 29